Микола Маломуж: Тільки всенародне єднання!

Жми! Поддержи!
Перші стратегічні рішення Президента В. Зеленського щодо розпуску Верховної ради, змін до виборчого законодавства , а особливо кадрові призначення свідчать про відсутність глибокої стратегії дій, кваліфікованих юридичних кроків та формування професійної команди, яка користується повагою серед людей .

Вступили у боротьбу всі кланово-олігархічні сили, «групи потужного»
впливу, закордонні посланці.

Всі ці фактори ведуть до системної конфронтації , перерозподілу влади між різними тіньовими групами та втрати шансу на демократичні,прогресивні зміни у суспільстві та житті громадян.

Ми стоїмо перед новими викликами!

Тільки всенародне єднання на основі Всеукраїнського Віче забезпечить стабільність в державі, перспективу України та гідне життя кожної людини!

Mykola Malomuzh

Yottos