Saar: uuel eelarveperioodil peab Euroopa Liidu kultuurirahastus olema võrdselt ligipääsetav

Kultuuriminister Indrek  Saar osaleb täna, 23. mail Brüsselis toimuval Euroopa Liidu kultuuri- ja spordinõukogul. Liikmesriikide kultuuriministrite kohtumisel arutletakse, kuidas uuel eelarveperioodil kultuuri paremini siduda teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. Pärastlõunal toimuval spordiministrite kohtumisel arutatakse spordi kommertsialiseerumisest tingitud probleemide üle.

Euroopa Liidu kultuuriministrite kohtumise võtmeteema on kultuuri  suurem roll euroliidu valdkondlikes poliitikates, sealhulgas peale 2020. aastat, mil algab uus Euroopa Liidu rahastusperiood.

„Kultuuriaspektide senisest tugevam seotus Euroopa Liidu teistesse valdkondlikesse poliitikatesse ja toetusprogrammidesse on kasulik eelkõige kultuurile endale. See aitaks leida ka tõhusamaid lahendusi ühiskonna ees seisvatele pakilistele väljakutsetele Euroopas. Euroopa kultuuripärandiaastal on kultuuri väga hästi suudetud esile tuua ja põimida erisuguste muude teemadega,” ütles kultuuriminister Indrek Saar.

„Euroopa Liidu raha planeerimisel eelseisvaks perioodiks on Eesti jaoks kultuurivaldkonnas eriti oluline, et meetmed oleksid ühtviisi ligipääsetavad nii suurtele kui ka väikestele riikidele ja tegijatele, ning et programmidest kasusaajate seas on tagatud geograafiline tasakaal,“ rõhutas Saar.

Pärastlõunal algaval spordiministrite nõukogul on tähelepanu keskmes Euroopa spordimudeli jätkusuutlikkus. Ministrid arutavad nii lõunalauas kui nõukogus Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) presidendi Aleksander Ceferini osalusel spordi aina suuremast kommertsialiseerumisest tingitud ohtude üle Euroopa spordikorralduse süsteemile.  http://www.kul.ee/et/

„On oluline, et otsused, mida spordialaliidud ja spordiklubid teevad lisanduvate vahendite kasutamisel, on läbipaistvad ja kõigile üheselt arusaadavad. Spordiliikumine peab siinkohal ise tegutsema ettevaatavalt, et pidevalt lisanduvat rahalist ressurssi kasutada targalt valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, sealhulgas noortespordi, liikumisharrastuse ja vabatahtlike arendamiseks,“ ütles minister Saar.

 

і